Search Unity

Bug Unity Windows freezes after running project and cannot run mlagents

Discussion in 'ML-Agents' started by VuHoang11032003, Dec 26, 2023.

 1. VuHoang11032003

  VuHoang11032003

  Joined:
  Oct 12, 2022
  Posts:
  1
  Xin ai đó giúp tôi. Sau khi tôi đào tạo mô hình hoàn thành, tôi chạy prj trong Suy luận loại hành vi. Sau đó, Unity Windows của tôi đã bị đóng băng và không thể nhấp vào bất cứ đâu. Và mình chạy mlagents sau đó log Lỗi này trong image
   

  Attached Files: